Thursday, August 20, 2015

18th-century bits

Two nice eighteenth-century bits:

"Puzzle purse" a.k.a. love token at the Houghton Library;

Road maps! (Heyeresque....)

1 comment:

  1. v tomto duchu bola relaxácia, ásany aj pranajama. Všetko v jednom celku a prepojené na predkov. Slová, ktoré mi prichádzali do úst, boli z etikoterapie, z toho seminára, keď sme riešili svojich predkov. Po cvičení som sa s úctou sklonila pred všetkým, čo som cez Teba, Vladko, dostala. Fakt som cítila a cítim, že si mi dal velikánsky dar.
    yoob games | yoob | yoob | yoob 2

    ReplyDelete